top of page

voor wie werk ik?

Ik werk voor steden en gemeenten, voor regionale overheden, voor musea, erfgoedinstellingen, voor uitgeverijen, onderwijsinstellingen, socio-culturele en culturele organisaties en verenigingen, voor kunstenorganisaties, voor advocatenkantoren, sociale diensten, bibliotheken, voor reisbureaus en voor bedrijven actief in de vrije tijdssector en in de media.

ENKELE VAN DE ORGANISATIES WAARMEE IK DE LAATSTE JAREN HEB SAMENGEWERKT

. verschillende steden en gemeenten

. brulocalis, de ledenvereniging van de Brusselse gemeenten

. de verenigingen van Vlaamse en Waalse steden en gemeenten, vvsg en uvcw

. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn agentschappen / la Région de Bruxelles-Capitale et ses agences

. de VGC (Vlaamse gemeenschapscommissie)

. het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis / les Musées royaux d'Art et d'Histoire

. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium / Institut royal du Patrimoine artistique

. SMAK, Dossin kazerne

. INNI Publishers

. Science Connection, magazine van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo)

. VUB

. Teachers4Teachers

. INTER

. Auschwitz Stichting

. Theater Malpertuis

. Erasmus Hogeschool

. KASK Conservatorium School of Arts

. Westtoer

. Connections

. Mediacomm

. Advocatenkantoren

. enz.

bottom of page