top of page

vertellen

home/storytelling

Om je publiek mee te krijgen binnen je organisatie, om het uit te nodigen op je activiteiten, of om het te overtuigen iets voor jou te doen, volstaat het niet het alleen te informeren over je aanbod en het te verleiden met enkele (verkoop)argumenten. Het is ook belangrijk dat het deel uitmaakt van het verhaal dat je te vertellen hebt.

Met storytelling ga je een persoonlijk verhaal vertellen over je product, je aanbod of je dienst. Je vertelt hoe iemand die zaken beleeft en welke gedachten en emoties hij of zij er bij heeft. En dat werkt.

MENSEN MAKEN JE ORGANISATIE

 

Met storytelling toon je het menselijk gezicht achter je organisatie. Je maakt duidelijk waar je voor staat, wat je normen en waarden zijn. Het verhaal wekt emoties op. Je zuigt mensen, je publiek, als het ware mee in het narratief. Ze ervaren daarbij meer positieve gevoelens en hebben minder kritische gedachten.

 

Door storytelling te gebruiken, zal je publiek zich makkelijker met je organisatie kunnen identificeren en zullen mensen sneller geneigd zijn in te gaan op wat je hen aanbiedt. 

ZO HELP IK JE

 

Heb je een verhaal? Uiteraard. Iedereen heeft er een. Maar misschien weet je (nog) niet goed welk? Of weet je niet hoe het te vertellen? Ik onderzoek samen met jou wat je verhaal is, hoe je het kan vormgeven en hoe je het kan verspreiden.

 

Ik verzamel de informatie, bv. door interviews of reportages, ik structureer je verhaal, documenteer het en schrijf je artikel voor website, blog, tentoonstelling of publicatie.

Ik breng je verhaal ook in beeld (foto's).

WERK MET JE PUBLIEK

visueel narratief voor persoonlijke en collectieve groei

Met het verhaal versterk je de communicatie tussen de mensen uit je doelgroep en die tussen hen en hun omgeving. Als organisatie kom je er ook zelf sterker uit.

 

Ik gebruik daarvoor visual storytelling, waarbij je een (persoonlijk) verhaal vertelt met beeld, en zet de methode in om mensen, individueel of in groep, te helpen meer inzicht te krijgen in hun levensverhaal. Door het te vertellen en te delen met anderen, vergroot hun gevoel van eigenwaarde, creëren ze meer begrip bij de anderen en verbeteren ze de dialoog met hun omgeving. Ik werk daarbij met foto's en de fotografie.

Een atelier, dat ik op maat van je organisatie uitwerk en uit een of meerdere sessies bestaat, kan je organiseren bv. in het kader van een project met een specifieke groep van mensen waarvoor je organisatie werkt.

Neem een kijkje voor meer info over dit aanbod op www.patricevanlaethem.com

Enkele tips voor een goed verhaal:

. vertel je eigen, originele verhaal

. wees daarbij authentiek

. vertel de essentie

. wees specifiek

. zoek het menselijke aspect, vertel een persoonlijk verhaal

. kies de juiste woorden, hou het bondig

. gebruik alle zintuigen (voelen, ruiken, proeven, zien, horen)

. zorg voor een overzichtelijke structuur, een verhaal heeft een begin, een midden en een einde

. schakel tussen verleden, heden en het hier-en-nu

. ondersteun je verhaal met beeld

bottom of page